Hans Van Pinxteren

Contactgegevens

0496 39 21 90

hans@act-team.be

Over mij

Groepstrainer

Ik geef weerbaarheids- en ouderschapstrainingen. Vanuit de unieke vraag van de deelnemers werk ik aan het op maat verbeteren van onder andere zelfinzicht, inzicht in de ander, het ontdekken van eigen mogelijkheden, talenten en andere hulpbronnen. Ook sociale vaardigheden, emotieregulatie, assertiviteit en eigen oplossend vermogen komen aan bod. In de ouderschapstrainingen krijgen de deelnemers ook inzicht in de opvoedingsaspecten, noden en ontwikkeling van het kind, … waardoor de ouders (weer) zelfverzekerd en op maat een antwoord kunnen geven op de opvoedingsvraag van hun kinderen. Deze actieve en praktische manier van lerend ervaren werkt zeer goed. Ook is het mijn doel om met cursisten, leerkrachten, ouders, behandelaars, … steeds goed af te stemmen, om tot duurzame verankering van het geleerde te komen. Naast een afgestemd programma, zorg ik er ook voor dat veiligheid, plezier, uitdaging en verbinding met groepsgenoten gewaarborgd worden. 

  • Doelgroep: jongeren, adolescenten, volwassenen
  • Locaties: Willebroek en Lint

Opleidingen

  • 1997-2020 Rots en Water Trainer; VERS( Vaardigheidstraining Emotieregulatie); therapeutisch werken a.d.v. duplopoppen; mindfullnes voor kinderen; foto-interview; cognitieve vaardigheden noodzakelijk voor kinderen t.b.v.  probleemoplossing; executieve functies in cognitie, gedrag en emotie; COMET( cognitief gedragstherapeutische training); behandeling van ernstig probleem gedrag vanuit geweldloos verzet en nieuwe autoriteit; angst/dreiging; verlies/rouw; begeleiding en behandeling; traumaopvang; communicatie; conflicthantering; grensoverschrijdend gedrag; meldcode huiselijk geweld; talentgedreven werken; bewustwording grensoverschrijdend gedrag; psychofarmaca; psychiatrische ziektebeelden; sociale wetgeving en juridische  aspecten in de hulpverlening; hechting in gezinsrelationeel perspectief; trauma gezien vanuit talent en veerkracht;  oplossingsgerichte coaching van faalangstige kinderen naar meer zelfvertrouwen; bewustwording PMT en  relaxatietherapie in impulscontroletherapie.
  • 2018-2019 Post HBO specialisering PPG ( Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding)  
  • 2012-2014 Post HBO specialisering creatieve- en clientgerichte focus-therapie bij adolescenten/volwassenen. Van 2007 tot 2012 HBO-MWD – afstudeeronderwerp verslaving en verstandelijke beperking-; cliëntgerichte focustherapie t.b.v.  kinderen/adolescenten/volwassenen 
  • Van 1979 tot 1998: MBO Sociale Dienstverlening; deeltijdopleidingen op elektra gebied; MAVO