Mijn nieuwe school & Ik

“Mijn nieuwe school en IK” is een groepstraining voor jongeren die van school veranderen of de overstap maken naar het secundair onderwijs. Deze stap is niet altijd evident en verdient de nodige aandacht en voorbereiding. In de training wordt er op een aangename manier gewerkt rond weerbaarheid, sociale vaardigheden en zelfvertrouwen. We geven de jongere de nodige vaardigheden mee om vol vertrouwen en goede moed de nieuwe school in te stappen.

Aan de hand van de principes van Rots & Water, gaan we met volgende thema’s aan de slag:

  • zelfvertrouwen
  • omgaan met andere mensen
  • eigen grenzen en die van anderen leren herkennen en respecteren
  • de kracht van lichaamstaal
  • zelfcontrole
  • omgaan met groepsdruk
  • eigen kwaliteiten en leerpunten ontdekken

Doelgroep
Kinderen & jongeren tussen de 10 – 13 jaar die de overgang maken naar een nieuwe school of het middelbaar.